Skift til mobilvisning 

Wilhelm Friderich lensgreve Wedell

Wilhelm Friderich lensgreve Wedell

Mand 1640 - 1706  (65 år)

 

Slægten Wedel

Artikel af Søren Wendt.

Slægten Wedell i Danmark

Wedel eller Wedell er en vidtforgrenet uradelig slægt, som antages af stamme fra Stormarn og som antagelig fik navn efter byen Wedel ved Pinneberg, Schleswig-Holstein, Preussen, Germany.

Omkring 13. århundrede kom slægten fra Pommern og bredte sig senere til Vestpreussen og Polen. Det var  brødrene WIlhelm Friedrich von Wedel og Gustav Wilhelm von Wedel som drog til Danmark i hhv. ca. 1661 og 1677. Begge brødre erhvervede sig senere grevskaber i Danmark ved deres optagelse i den danske adelstand.

Deres slægt kom fra Pommern og Brandenburg. Deres fader var, Georg (Jürgen) Ernst von Wedel, som i begyndelsen af 1620’eme havde været hofmester for hertug Johan Adolfs sønner på Gottorp Slot og siden ritmester i dansk tjeneste i forbindelse med Christian I V's engagement i Trediveårskrigen.
Georg Ernst von Wedel, som allerede tidligere havde været i Frankrig blev 1627 på Christian I V's anbefaling officer i Frankrig. Ligesom mange andre Wedeler blev han derefter officer. Han gik i svensk tjeneste og deltog bl.a. i slagene ved Breitenburg, Nördlingen og Wittstock.

Omkring 1637 opholdt Deres far sig på sine godser i Pommern, og i særdeleshed på godset Spiegel. Desværre var Pommern på den tid et meget uroligt og krigshærget område. så da Polen invaderede området blev Wedels godset plyndret og lagt øde.

Derfor købte Georg (Jürgen) Ernst von Wedel godset Butow i Neumark, som blev hans faste opholdssted.

Da Deres far døde i 1661 kom Wilhelm Friedrich til Danmark og blev kammerherre hos Frederik III. til Danmark i en alder af 22 år. W.F havde i Tyskland en friherretitel, som muligvis var "opfundet" for at gøre indtryk i Danmark. W.F. havde en høj status hos Frederik III. I 1667 giftede W.F sig med Christiane Sophie Sehested, datter af Hannibal Sehested og Christiane grevinde af Slesvig og Holsten, som var halvsøster til Frederik III., hvorfor hans agtelse hos Kong Frederik III. steg. Igennem ægteskabet fik han nemlig råderet over et betydeligt gods, Wedellsborg Gods (Iversnæs), Husby Sogn, Vends Herred, Odense Amt, Danmark. Som Hannibal Sehested få år før havde erhvervet sig fra Urne Slægten.

Kammerherre Wilhelm Friedrich von Wedel blev 10. december 1672 ophøjet til Greve af Wedelsborg (primogenitur og yngre efterkommere i friherrelig stand. Overhovedet skriver sig Wedell, og de øvrige slægtsmedlemmer Wedell-Wedellsborg.

Wilhelm Fridrich von Wedell's bror  Gustav Wilhelm von Wedel blev ved patent af 3 januar 1684 ophøjet til greve af Jarlsberg (promogenitur) og yngre efterkommere i friherrelig stand. Blandt hans efterkommere er Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen, som bedre kendt som Fridtjof Nansen, Norsk Nordpols farer. Overhovedet har siden 1891 uden patent ført den lensgrevelige titel.

Gustav Wilhelm lensgreve Wedel Jarlbergs sønnesøn preussisk gehejmekrigsråd  Anton Franz baron Wedel-Jarlsberg til Evenburg blev ved patent af 21. januar 1776 optaget i preussisk grevelig stand med navnet von Wedel, (greverne Wedel til Evenburg og Gödens).

Wilhelm Fridrich von Wedell fik efterkommere i stort set alle danske adelsslægter og er samtidig forfar til denne artikels forfatter.

Ejer/Kilde© Søren Wendt - swedenmark.dk
Knyttet tilGustav Wilhelm greve Wedel-Jarlsberg; Wilhelm Friderich lensgreve Wedell


Quick Links

Kontakt mig

Kontakt mig
Alle efternavne
Vores historier

Webmasters kommentarer

Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.