Skift til mobilvisning 

Adelsvåben - DK - Coat of Arms


Match 1 til 60 fra 283     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    1 2 3 4 5 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Abildgaard - våbenskjold (coat of arms)
Abildgaard - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Abildgaard førte i sit våben: et flettet grønt gærde mellem 3 røde æbler i sølv, medens hjelmen prydes af 2 jernklædte arme, holdende et æble.
 
2
Adeler - våbenskjold (coat of arms)
Adeler - våbenskjold (coat of arms)
Den nulevende Slægt Adeler fører et firdelt skjold med hvidt hjerteskjold, hvori et orlogsskib for fulde sejl med åbne porte, udlagte stykker og flyvende røde "flagte" flag med hvidt kors, i 1. felt en halv guldbevæbnet sort ørn i sølv, i 2. en af en sky kommende blottet arm, holdende et afhugget tyrkerhoved på spidsen af en blottet…
 
3
Admiral Niels Juel - våbenskjold (coat of arms)
Admiral Niels Juel - våbenskjold (coat of arms)
 
4
af Gyldenfeldt - Dansk Adelsvåben (coat of arms)
af Gyldenfeldt - Dansk Adelsvåben (coat of arms)
Major af Infanteriet Christian Schousboe blev ved Patent af 11 Juli 1761 optaget i adelig Stand med Navnet af Gyldenfeldt og følgende Våben: Tværdelt, øverste Felt Guld, nederste Felt skraadelt fra Højre ved en med tre sorte Kugler belagt hvid Bjelke, foroven tre hvide Roser, 2, 1, i Blåt, forneden et Guld-Neg i Rødt; paa den kronede Hjelm…
 
5
Ahlefeldt-Laurvig-Bille_-_Greve_-_våbenskjold_(coat_of_arms)
Ahlefeldt-Laurvig-Bille_-_Greve_-_våbenskjold_(coat_of_arms)
Skjoldet firdelt ved et hvidt Dannebrogskors med en grevekrone, delt Sølv Hjerteskjold, hvori henholdsvis en sort Vinge fast paa Delingen og 2 røde Bjelker; 1. og 4. Felt: delt og 3 Gange tværdelt af Rødt og Sølv; i 2. Felt en kronet, sølvplettet Guld Løve i en krum Guld Hellebard i Blaat; i 3. Felt en i vand gaaende oprejst kronet Guld…
 
6
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn våbenskjold (coat of arms)
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn våbenskjold (coat of arms)
Et ved et udvidet Sølvkors firdelt Hovedskjold med et grevekronet Hjerteskjold; dette er delt; i 1. Felt to røde Bjelker i Sølv. Hovedskjoldets 1. Felt blaat, deri en gylden Hellebard staaende Sølv Løve; 2. og 3. Felt: det Lehn’ske Vaaben – ulige tværdelt af Rødt og Sølv; i øverste og mindste Felt en Guld Krone, i inderste Felt en…
 
7
Anders Sørensen Vedels Bomærke - våbenskjold (coat of arms)
Anders Sørensen Vedels Bomærke - våbenskjold (coat of arms)
Et af Anders Sørensen Vedels bomærke dannet våben, der viser, der viser en i en cirkel indskrevet, ligesidet, kronet trekant, sammensat af tre mindre trekanter, således at der opstår tre felter: guld, grønt og delt af sølv og blåt, i hvilke tre felter henholdsvis et sølv alter i guld, en guld blomst og en guld slange; ved trekantens sider…
 
8
Anker - Norsk Slægt - våbenskjold (coat of arms)
Anker - Norsk Slægt - våbenskjold (coat of arms)
 
9
Arenfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Arenfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Slægten bærer tilnavnet "de arrige Arenfeldter".
 
10
Baden - våbenskjold - (coat of arms)
Baden - våbenskjold - (coat of arms)
Sjællandsk uradelsslægt.

Våben:

Gul måne og hvud ibskal i blåt. På hjelmen otte påfulglefjer eller, undtagelsesvis, to vesselhorn
 
11
Bang - våbenskjold (coat of arms)
Bang - våbenskjold (coat of arms)
 
12
Banner - Høeg - (Brune - Rød) - våbenskjold (coat of arms)
Banner - Høeg - (Brune - Rød) - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Banner-Høeg førte et skjoldmærke skrådelt af rødt og sølv
['Flere links'] 
13
Barnekow - våbenskjold (coat of arms)
Barnekow - våbenskjold (coat of arms)
En halv rød vædder i sølv felt og samme mærke på hjelmen mellem t0 hvide strudsfjer eller to påfuglefjer, hvilket våben første gang vides ført af den 1336 levende Markvard Barnekow
 
14
Baron Bertouch-Lehn våbenskjold (coat of arms)
Baron Bertouch-Lehn våbenskjold (coat of arms)
Hovedskjold: Firdelt, 1 og 4 felt: I guld en gående sort bjørn på grøn jord; 2. og 3. felt: I blåt tre sølvroser, 2, 1.
Hjerteskjold: I sølv en med et sølv passionskors belagt blå pæl, i et rødt skjoldhoved en guld friherrekrone.
Hjelme: På hovedskjoldet to friherrelige hjelme hver med en friherrelig krone. Dekster hjelmklæde blåt…
 
15
Baron Løvenskiold - våbenskjold (coat of arms)
Baron Løvenskiold - våbenskjold (coat of arms)
et friherrekronet blaat Hjerteskjold, hvori en oprejst Sølv Løve (Løvenskiold); 1° og 4° firdelt i rødt, hvori en Hjelm med 3 Guld Fjer, og Guld, hvori et voksende grønt Laurbærtræ (Familien Numsen) 2° og 3° en Sølv højre Skraabjælke mellem 2 skraat mod højre opstigende Sølv Løver i rødt (omgivet af en smal Guld Rand) (Familien…
 
16
Baron Reedtz-Thott - våbenskjold - coat of arms.
Baron Reedtz-Thott - våbenskjold - coat of arms.
 
17
Baron Schubart - våbenskjold (coat of arms)
Baron Schubart - våbenskjold (coat of arms)
Det oprindelige våben viser vildmanden med nedadvendt kølle.
 
18
Baroner Wedell-Neergard - våbenskjold (coat of arms)
Baroner Wedell-Neergard - våbenskjold (coat of arms)
 
19
Basse (Gamle) - våbenskjold (coat of arms)
Basse (Gamle) - våbenskjold (coat of arms)
"De gamle Basse'r" førte et afhugget sort vildbassehoved med en guld-huggetand i sølv-felt og på hjelmen et grønt træ mellem to siddende røde egern.
 
20
Bauditz, von Baudissin, von Baudiss - våbenskjold (coat of arms)
Bauditz, von Baudissin, von Baudiss - våbenskjold (coat of arms)
 
21
Beck - våbenskjold (coat of arms)
Beck - våbenskjold (coat of arms)
Slægten har våbenfællesskab med den gamle jyske Slægt Juul, men anden forbindelse mellem disse to Slægter kan ikke påvises. Lasse Beck førte dog (1498) et andet hjelmtegn, nemlig en Lillie mellem to Vesselhorn, hvorved hans Våben var identisk med det, der førtes af den yngre Skinkel-Slægt.
 
22
Below - våbenskjold (coat of arms)
Below - våbenskjold (coat of arms)
 
23
Benkestok - våbenskjold (coat of arms)
Benkestok - våbenskjold (coat of arms)
 
24
Bernstorff - Greve - Våbenskjold - (coat of arms)
Bernstorff - Greve - Våbenskjold - (coat of arms)
 
25
Bernstorff-Gyldensteen Greve - våbenskjold (coat of arms)
Bernstorff-Gyldensteen Greve - våbenskjold (coat of arms)
 
26
Bielke Slægten - våbenskjold (coat of arms)
Bielke Slægten - våbenskjold (coat of arms)
den dansk-norske slægt Bielke førte to eller tre blå bjelker i sølv. Den adelige danske slægts hjelmtegn viser to vesselhorn, belagte med to blå bjelker. De yngste slægtled af den linje der kaldte sig Godske, førte på hjelmen to væbnede arme, holdende et spejl.
 
27
Bild - våbenskjold (coat of arms)
Bild - våbenskjold (coat of arms)
et tværdelt skjold delt af sølv og sort, to vesselhorn på hjelmen delt af sølv og sort. Våbnet findes i flere varianter
['Flere links'] 
28
Bille Brahe Selby - våbenskjold (coat of arms)
Bille Brahe Selby - våbenskjold (coat of arms)
 
29
Bille Slægtens - våbenskjold (coat of Arms)
Bille Slægtens - våbenskjold (coat of Arms)
['Flere links'] 
30
Bjørn - våbenskjold (coat of arms)
Bjørn - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet, var en sølv-bjørnelab i blåt felt og på hjelmen et sølv-enhjørningehorn, omvundet af et blåt bånd.
Omtrent samme våben førtes af slægten Munk på Fjellebro.
['Flere links'] 
31
Blome - våbenskjold (coat of arms)
Blome - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Blome fører en springende hvis mynde, på hjelmen en påhale.
 
32
Blaa - våbenskjold (coat of arms)
Blaa - våbenskjold (coat of arms)
Våben: et af blåt og sølv delt skjold, i sidste felt to blå bjælker; på hjelmen to af blåt og sølv delte vesselhorn, der i våbenbøgerne stundom, men ikke i sigilerne, er besatte hver med tre påfuglefjer og en påfuglefjer opstående mellem hornene.
 
33
Brahe - våbenskjold - coat of arms
Brahe - våbenskjold - coat of arms
Våben: det enkle heraldiske mærke, en sølvpæl i sort felt, og på hjelmen to sorte vesselhorn, hvert belagt med en sølv bjælke og besat med 4 påfuglefjer, senere tillige med en påfuglefjer mellem hornene, tyder i al sin enkelhed på høj ælde.
['Flere links'] 
34
Breide - våbenskjold (coat of arms)
Breide - våbenskjold (coat of arms)
 
35
Brockdorff - våbenskjold (coat of arms)
Brockdorff - våbenskjold (coat of arms)
En mod højre skråtstillet sølv-fisk i blåt.
['Flere links'] 
36
Brockenhuus - våbenskjold - coat of arms.
Brockenhuus - våbenskjold - coat of arms.
Slægten Brockenhuus fører et af rødt og sølv delt skjold, på delingen tre blå roser. Hjelmtegn to af sølv og rødt vekselvis delte vesselhorn over en krans af tre blå roser.
 
37
Brok af Estrup - våbenskjold - coat of arms.
Brok af Estrup - våbenskjold - coat of arms.
våbenet var i sølv-felt en fra skjoldfoden opstående blå spids og på hjelmen to harniskklædte arme, hver holdende et langskaftet med påfuglefjer besat spejl, hvilket hjelmtegn dog senere i det 16. årh. ændredes til to væbnede arme holdende et spejl, i hvilken skikkelse det er optaget i det grevelige Scheel'ske våben.
 
38
Brostup - våbenskjold (coat of arms)
Brostup - våbenskjold (coat of arms)
Brostrup fører en med tre røde roser belagt sølv-skråbjælke i blåt felt; på hjelmen to af sølv og rødt delte vesselhorn
 
39
Brügman - Brüggeman - Våbenskjold (coat of Arms)
Brügman - Brüggeman - Våbenskjold (coat of Arms)
Vaaben: Et firdelt Skjold af Blaat og Sort, derpaa et rødt Hjerteskjold, hvori et kronet Guld-Løvehoved, i Hovedskjoldets 1. og 4. Felt tre seksoddede Guld-Stjerner, i 2. og 3. Felt tre hvide Pæle, paa Hjelmen en halv Vildmand holdende Køllen paa Skulderen.
 
40
Budde - våbenskjold (coat of arms)
Budde - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Budde førte; et fra venstre hjørne skrådelt skjold, øverste felt blåt, deri en halv sølv-enhjørning, nederste skaktavlet af blåt og sølv, på den kronede hjelm en halv sølv-enhjørning.
 
41
Bugge - våbenskjold (coat of arms)
Bugge - våbenskjold (coat of arms)
Våben, i guldfelt en halv, afhugget sølv- bevæbnet sort vildbasse og samme mærke på hjelmen.
 
42
Büren våbenskjold (coat of arms)
Büren våbenskjold (coat of arms)
 
43
Bøistrup - våbenskjold (coat of arms)
Bøistrup - våbenskjold (coat of arms)
Våben; et delt skjold, 1. felt blåt, 2. delt og fire gange tværdelt af blåt og sølv, på hjelmen to af blåt og sølv delte vesselhorn.
 
44
Bølle - våbenskjold (coat of arms)
Bølle - våbenskjold (coat of arms)
fire sølv-bølger i blåt felt og to sølv-vinger på hjelmen.
 
45
Baad af Halland - våbenskjold (coat of arms)
Baad af Halland - våbenskjold (coat of arms)
Kendes i Sverige under navnet: Tyrhoved, Tjurhuved, Tjurhufvud
 
46
Castenskiold - våbenskjold - (coat of arms)
Castenskiold - våbenskjold - (coat of arms)
 
47
Cederfeld - våbenskjold (coat of arms)
Cederfeld - våbenskjold (coat of arms)
 
48
Christiane af Slesvig og Holsten - våbenskjold (coat of arms)
Christiane af Slesvig og Holsten - våbenskjold (coat of arms)
Firdelt ved et Sølv-Kors belagt med et kronet firdelt Hjerteskjold, hvori (Lange-) Munk (mødrene), Marsvin (mormødrene), Lykke (Moders farmødrene) og Gyldenstierne (Moders mormødrene); 1° og 4° en indadvendt oprejst kronet Guld-Løve i blaat, 2° og 3° en indadvendt oprejst kronet Sølv-Løve i rødt. 4 Hjelme: III, I, II, IV: I. (Lange-)…
 
49
Danneskiold-Samsøe - våbenskjold (coat of arms)
Danneskiold-Samsøe - våbenskjold (coat of arms)
 
50
de Roepstorff - våbenskjold - (coat of arms)
de Roepstorff - våbenskjold - (coat of arms)
 
51
Drefeld - (Trefeld) - våbenskjold (coat of arms)
Drefeld - (Trefeld) - våbenskjold (coat of arms)
Drefeld'erne er en gammel skånsk slægt, der førte et tværdelt skjold, hvis øverste felt var delt af rødt og sølv, nederste blåt, på hjelmen to vesselhorn, henholdsvis delte af rødt og sølv og af sølv og blåt.
 
52
Due - Glob - våbenskjold (coat of arms)
Due - Glob - våbenskjold (coat of arms)
en sort ørn i rødt felt, på hjelmen to væbnede arme holdende en kårde og en rosenkrans.
 
53
Due (af Ølstedgaard) - våbenskjold (coat of arms)
Due (af Ølstedgaard) - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet var tre hvide duer i blåt felt og en hvid due på hjelmen.
 
54
Due af Faurholm - våbenskjold (coat of arms)
Due af Faurholm - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Due af Faurholm førte i sit våben tre pilespidser, og på hjelmen en med nagler besat Mur.
 
55
Dyre - våbenskjold (coat of arms)
Dyre - våbenskjold (coat of arms)
Våben: to hvide vesselhorn i blåt felt og samme mærke på hjelmen
 
56
Daa - våbenskjold - coat of arms.
Daa - våbenskjold - coat of arms.
Denne gamle, formentlig fra Sønderjylland stammende slægt førte en skråtstående rød tretindet mur i blåt felt, på hjelmen to af rødt og blåt delte vesselhorn, som i det 16. århundrede udstyrede med den ikke ualmindelige prydelse af tre påfuglefjer og en mellem hornene opstående påfuglefjer; disse fjer findes ikke i de ældre segl.…
 
57
Emmiksen - våbenskjold (coat of arms)
Emmiksen - våbenskjold (coat of arms)
Våben: et skrådelt skjold, hvis ene halvdel viser røde tagsten, mens den anden er sølv, på hjelmen en stilk med tre tidselblomster.
 
58
Falk - våbenskjold (coat of arms)
Falk - våbenskjold (coat of arms)
 
59
Falster - våbenskjold (coat of arms)
Falster - våbenskjold (coat of arms)
 
60
Fasti (Skram) - våbenskjold (coat of arms)
Fasti (Skram) - våbenskjold (coat of arms)
Fastie'r såvel som Skram'er førte altid en forneden kløftet seks-trinnet storm-stige uden hage, hvorimod Spliderne førte en hage øverst på stigen, alene undtagen i det ældste, Johannes Jensens Splids segl fra 1389, der viser stigen uden hage, sandsynligvis altså skjoldemærkets oprindelige form. Hjelmtegnet er overalt enten en halv mor…
 

    1 2 3 4 5 Næste»Quick Links

Kontakt mig

Kontakt mig
Alle efternavne
Vores historier

Webmasters kommentarer

Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.